Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Usuwa jeden element z kontenera znajdujący się na początku listy.
Dodaje nowy element na początek kontenera listy.
Zwraca referencję na pierwszy element w kontenerze listy.
Maksymalna możliwa liczba elementów jaką może przechować kontener listy.
Zwraca iterator odwrotny wskazujący na element występujący bezpośrednio przed pierwszym elementem listy.
Zwraca iterator odwrotny wskazujący na ostatni element listy.
Zwraca iterator wskazujący na pierwszy element listy.
Zwraca iterator wskazujący na element będący za ostatnim elementem listy.
Wrapper na bibliotekę » Dokumentacjalibxml2.
Ustawia nowe położenie sprajta.
Ustawia nowe położenie sprajta w osi X.
Ustawia nowe położenie sprajta w osi Y.
Zwraca aktualny rozmiar sprajta.
Zwraca stosowane natężenie barw i poziom przeźroczystości dla sprajta.
Zbiór narzędzi wykorzystywanych przy programowaniu współbieżnym.
Pomoc aplikacji konsolowej Closure Compiler.