Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Kontrolka dostarczająca funkcjonalność suwaka.
Kontrolka realizująca funkcjonalność drzewa. Każdy element drzewa posiada etykietę (opis) oraz może opcjonalnie mieć ikonę.
Kontrolka, posiadająca strzałki (góra, dół) do inkrementacji i dekrementacji wartości.
Kontrolka dostarczająca interfejs rozbudowanego edytora tekstu.
Kontrolka zwana paskiem postępu.
Kontrolka umożliwiająca wprowadzanie adresu IP.
Lista obrazów, będąca kolekcją obrazów o tych samych wymiarach. Listy obrazów są wykorzystywane do efektywnego zarządzania dużym zbiorem ikon lub bitmap.
Kontrolka umożliwiająca utworzenie skrótu klawiszowego.
Kontrolka nagłówkowa, która często znajduje się nad kolumnami list. Zawiera tytuł każdej kolumny i może być podzielona na części.
Kontrolka umożliwiająca wprowadzanie tekstu.
Kontrolka listy przewijanej, umożliwiająca zmianę kolejności elementów za pomocą przeciągania.
Kontrolka dostarczająca funkcjonalność wyboru daty i czasu.
Kontrolka listy rozwijalnej rozszerzona o wsparcie dla listy obrazków.
Kontrolka listy rozwijalnej.
Kontrolka przycisku klikalnego.
Kontrolka do animacji, dostarczająca podstawową funkcjonalność wyświetlania klipów AVI, spełniających określone kryteria.