Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Inne artykuły

[JIRA] formatowanie tekstu

[artykuł] Artykuł opisuje najczęściej stosowane znaczniki podczas formatowania zgłoszeń i komentarzy w systemie kontroli błędów Jira.

Tworzenie linków

Obrazek w komentarzu

!nazwa_pliku_wgranego_do_zgloszenia.png!

Link do załącznika w komentarzu

[^nazwa_zalacznika_wgranego_do_zgloszenia.txt]

Wywoływanie osoby

[~loginOsoby]
alternatywnie można zaczynać pisanie loginu od znaku @.

Dekoracja tekstu (efekty tekstowe)

Pogrubienie napisu

*To jest tekst pogrubiony.*

Podkreślanie tekstu

+To jest tekst podkreślony.+

Przekreślanie tekstu

-To jest tekst przekreślony.-

Formatowanie bloków tekstu

Wstawianie cytatu

{quote}To jest tekst, który jest cytowany.
{quote}

Wstawianie kodu

Domyślnie parser obsługuje składnię Java.
{code}to_jest_fragment = kodu_zrodlowego();
// komentarz w kodzie
{code}
Możliwość ustawienia innych języków np.

Kolorowanie składni XML

{code:xml}
    <test>
        <another tag="attribute"/>
    </test>
{code}

Kolorowanie składni SQL

{code:sql}
    SELECT * FROM tabela WHERE kolumna=123;
{code}

Wstawianie tabeli

||tytuł kolumny A||tytuł kolumny B||tytuł kolumny C||
|kolumna A1|kolumna B1|kolumna C1|
|kolumna A2|kolumna B2|kolumna C2|

Lista wielopoziomowa

* pierwszy poziom
* pierwszy poziom
** drugi poziom
** drugi poziom
*** trzeci poziom
* pierwszy poziom

Dodatkowe informacje

https://jira.atlassian.com​/secure​/WikiRendererHelpAction.jspa​?section=all