Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Inne artykuły

Zarejestrowanie i wyrejestrowanie DLL

[artykuł] Artykuł opisuje jak zarejestrować lub wyrejestrować serwer COM.
W systemach Windows istnieje aplikacja regsvr32, która służy do rejestrowania plików DLL w systemie. Uruchamiając niniejszy plik otrzymujemy pomoc o następującej treści:
Sposób użycia:
regsvr32 [/u] [/s] [/n] [/i[:wiersz_polecenia]] nazwa_pliku_dll
  • /u - wyrejestruj serwer
  • /s - Tryb cichy; nie wyświetlaj okien komunikatów
  • /i - Wywołaj funkcję DLLInstall, przekazując jej opcjonalny [wiersz polecenia]; uzycie tej opcji razem z opcją /u wywołuje funkcję dll uninstall
  • /n - Nie wywołuj serwera DllRegisterServer; tej opcji trzeba użyć z opcją /i

Przykłady

Zarejestrowanie serwera COM

REGSVR32 C:/jakis_katalog/twoj_serwerCOM.dll

Wyrejestrowanie serwera COM

REGSVR32 /u C:/jakis_katalog/twoj_serwerCOM.dll