Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

ATL

[biblioteka] ATL (Active Template Library) - zbiór narzędzi dla języka C++, ułatwiających tworzenie komponentów zorientowanych obiektowo (technologia COM - Component Object Model).

Wykaz elementów dowiązanych

OBJECT_ENTRY_AUTO Dodaje obiekt ATL do mapy obiektów, aktualizuje rejestr i tworzy instancję obiektu. (makro)