Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

OBJECT_ENTRY_AUTO

[makro] Dodaje obiekt ATL do mapy obiektów, aktualizuje rejestr i tworzy instancję obiektu.

Składnia

C/C++
#include <atlcom.h>

#define OBJECT_ENTRY_AUTO( clsid, class ) //(...) tu implementacja makra

Parametry

ParametrOpis
clsidIdentyfikator typu CLSID zaimplementowanej klasy COM-owej.
classNazwa klasy implementująca klasę COM-ową, która jest identyfikowana za pomocą clsid.

Opis szczegółowy

Makro OBJECT_ENTRY_AUTO umieszcza się w globalnej przestrzeni nazw w celu zapewnienia automatycznego wsparcia rejestracji, inicjalizacji i tworzenia danej klasy.

Makro OBJECT_ENTRY_AUTO dodaje funkcję, która zwraca faktorię umożliwiającą tworzenie wielu obiektów danego typu. Adres wspomnianej funkcji jest dodawany do automatycznie wygenerowanej ATL-owej mapy obiektów, dzięki której możliwe jest tworzenie obiektów za pomocą funkcji CoCreateInstance.

Z chwilą wywołania CAtlComModule::RegisterServer aktualizowany jest rejestr systemu dla każdego obiektu znajdującego się w mapie obiektów.

Dodatkowe informacje

Niniejsze pojęcie jeszcze nie zostało wyczerpująco przez nas opracowane. Więcej informacji na temat niniejszego hasła znajdziesz pod adresem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/exx3wywe(v=vs.80).aspx.

Linki zewnętrzne