Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Allegro 5.0

[biblioteka] Biblioteka do tworzenia gier 2D.

Dodatkowe informacje

Dokumentacja biblioteki w języku angielskim dostępna jest pod adresem: http://www.allegro.cc/manual/5​/index.html.

Linki zewnętrzne

Pozostałe

al_create_bitmap Tworzy nową, pustą bitmapę o podanych wymiarach. (funkcja)
al_draw_bitmap Rysuje wskazaną bitmapę na bitmapie docelowej na podanych współrzędnych. (funkcja)
al_get_bitmap_height Zwraca wysokość bitmapy wyrażoną w pikselach. (funkcja)
al_get_bitmap_width Zwraca szerokość bitmapy wyrażoną w pikselach. (funkcja)
al_is_bitmap_locked Sprawdza czy bitmapa jest zablokowana. (funkcja)
al_set_window_title Ustawia tytuł okna. (funkcja)
al_unlock_bitmap Odblokowuje bitmapę. (funkcja)