Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Pozostałe

[kategoria] Pozostałe narzędzia biblioteki Allegro5.

Wykaz elementów dowiązanych

al_create_bitmap Tworzy nową, pustą bitmapę o podanych wymiarach. (funkcja)
al_draw_bitmap Rysuje wskazaną bitmapę na bitmapie docelowej na podanych współrzędnych. (funkcja)
al_get_bitmap_height Zwraca wysokość bitmapy wyrażoną w pikselach. (funkcja)
al_get_bitmap_width Zwraca szerokość bitmapy wyrażoną w pikselach. (funkcja)
al_is_bitmap_locked Sprawdza czy bitmapa jest zablokowana. (funkcja)
al_set_window_title Ustawia tytuł okna. (funkcja)
al_unlock_bitmap Odblokowuje bitmapę. (funkcja)