Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: SeaMonster131
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

al_draw_bitmap

[funkcja] Rysuje wskazaną bitmapę na bitmapie docelowej na podanych współrzędnych.

Składnia

C/C++
#include <allegro/allegro5.h>

void al_draw_bitmap(
ALLEGRO_BITMAP * bitmap,
float dx,
float dy,
int flags
);

Argumenty

ArgumentOpis
ALLEGRO_BITMAP *bitmapBitmapa, która ma być wyświetlona
float xPoczątek wyświetlania bitmapy na osi X.
float yPoczątek wyświetlanie bitmapy na osi Y.
int flagsDodatkowe opcje wyświetlania bitmapy:
  • ALLEGRO_FLIP_HORIZONTAL - Bitmapa zostanie obrócona według osi Y.
  • ALLEGRO_FLIP_VERTICAL - Bitmapa zostanie obrócona według osi X.
  • NULL - Bitmapa zostanie wyświetlona w normalny sposób.

Opis szczegółowy

Funkcja rysuje wskazaną bitmapę na bitmapie docelowej na podanych współrzędnych. Bitmapa docelowa musi być inna niż bitmapa, która ma zostać wyświetlona. Wyświetlanie bitmapy lub jej fragmentu nie jest możliwe gdy bitmapa źródłowa i docelowa są takie same - wymagane jest użycie bitmapy tymczasowej do wykonania takiej operacji.

Dodatkowe informacje

Backbuffer nie może być przekształcany. Operacje łączenia kolorów czy też ich modyfikacje nie mogą być wykonywane. Jeżeli potrzebujesz narysować backbuffer, wyświetl go najpierw na tymczasowej bitmapie bez aktywnego przekształcania (z wyjątkiem określenia położenia). Operacje łączenia kolorów zostaną wówczas zignorowane. Uwaga ta nie ma zastosowania przy rysowaniu bitmap do pamięci.

Przykład

C/C++
ALLEGRO_BITMAP * img = al_create_bitmap( 100, 200 );

al_draw_bitmap( img, 10, 10, 0 );

Linki zewnętrzne