Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: McAffey
Biblioteki C/C++

al_is_bitmap_locked

[funkcja] Sprawdza czy bitmapa jest zablokowana.

Składnia

C/C++
#include <allegro5/allegro.h>

bool al_is_bitmap_locked(
ALLEGRO_BITMAP * bitmap
);

Argumenty

ArgumentOpis
ALLEGRO_BITMAP *bitmapWskaźnik na sprawdzaną bitmapę.

Zwracana wartość

Zwraca wartość różną od zera (true), jeżeli bitmapa jest zablokowana. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość 0 (false).

Opis szczegółowy

Funkcja sprawdza czy wskazana bitmapa została zablokowana. Blokowanie bitmapy opisane jest w dokumencie » Allegro 5.0al_lock_bitmap.

Dodatkowe informacje

Funkcja wprowadzona została od wersji allegro 5.0.0.

Przykład

C/C++
#include <allegro5/allegro.h>
#include <iostream>

void sprawdzanie_bitmapy( ALLEGRO_BITMAP * bitmapa )
{
    if( al_is_bitmap_locked( bitmapa ) )
         std::cout << "  Bitmapa jest zablokowana." << std::endl << std::endl;
   
    else if( !al_is_bitmap_locked( bitmapa ) )
         std::cout << "  Bitmapa nie jest zablokowana." << std::endl << std::endl;
   
    return;
}

int main()
{
    ALLEGRO_DISPLAY * okno = NULL;
   
    al_init();
   
    okno = al_create_display( 640, 480 );
   
    al_set_window_title( okno, "Testowanie funkcji al_is_bitmap_locked" );
   
    ALLEGRO_BITMAP * bitmapa = al_create_bitmap( 400, 200 );
   
    al_clear_to_color( al_map_rgb( 255, 255, 255 ) );
   
    al_flip_display();
   
    al_rest( 1.0 );
   
    std::cout << "Sprawdzanie bitmapy na ktorej nie wykonano zadnych operacji" << std::endl;
    sprawdzanie_bitmapy( bitmapa );
   
    al_lock_bitmap( bitmapa, al_get_bitmap_format( bitmapa ), ALLEGRO_LOCK_WRITEONLY );
    std::cout << "Sprawdzanie zablokowanej bitmapy" << std::endl;
    sprawdzanie_bitmapy( bitmapa );
   
    al_unlock_bitmap( bitmapa );
    std::cout << "Sprawdzanie odblokowanej bitmapy" << std::endl;
    sprawdzanie_bitmapy( bitmapa );
   
    al_destroy_display( okno );
   
    return 0;
}

Standardowe wyjście programu

Sprawdzanie bitmapy na ktorej nie wykonano zadnych operacji
  Bitmapa nie jest zablokowana.

Sprawdzanie zablokowanej bitmapy
  Bitmapa jest zablokowana.

Sprawdzanie odblokowanej bitmapy
  Bitmapa nie jest zablokowana.

Zagadnienia powiązane

al_lock_bitmap (funkcja)
al_lock_bitmap_region (funkcja)
al_unlock_bitmapOdblokowuje bitmapę. (funkcja)

Linki zewnętrzne