Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: McAffey
Biblioteki C/C++

al_set_window_title

[funkcja] Ustawia tytuł okna.

Składnia

C/C++
#include <allegro5/allegro.h>

void al_set_window_title(
ALLEGRO_DISPLAY * display,
const char * title
);

Argumenty

ArgumentOpis
ALLEGRO_DISPLAY *displayWskaźnik na okno, w którym ustawiony zostanie tytuł.
const char *titleStały łańcuch znaków, przechowujący tytuł okna.

Opis szczegółowy

Funkcja ustawia tytuł dla danego okna. Funkcja może zostać wywołana dowolną ilość razy.

Przykład

C/C++
#include <allegro5/allegro.h>

int main()
{
    ALLEGRO_DISPLAY * okno = NULL;
   
    al_init();
   
    okno = al_create_display( 640, 480 );
   
    al_set_window_title( okno, "Dokumentacja cpp0x.pl - funkcja al_set_window_title" );
   
    while( true )
    {
        al_clear_to_color( al_map_rgb( 255, 255, 255 ) );
       
        al_flip_display();
       
        al_rest( 0.5 );
    }
   
    al_destroy_display( okno );
   
    return 0;
}

Linki zewnętrzne