Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

CUDA

[biblioteka] Biblioteka umożliwiająca wykonywanie obliczeń na GPU.

Wykaz elementów dowiązanych

cudaDeviceSynchronize Blokuje bieżący wątek aplikacji do czasu zakończenia wszystkich oczekiwanych obliczeń na karcie graficznej. (funkcja)
cudaFree Zwalnia wcześniej zaalokowaną pamięć na karcie graficznej. (funkcja)
cudaMalloc Alokuje pamięć na karcie graficznej. (funkcja)
cudaMemcpy Kopiuje dane między kartą graficzną, a pamięcią RAM. Pochodzenie danych pamięci źródłowej i docelowej określa argument funkcji. (funkcja)