Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

GTK+

[biblioteka] Biblioteka służąca do tworzenia GUI programów komputerowych.

Opis

GTK+ to biblioteka do tworzenia GUI programów komputerowych, szeroko wykorzystywana w Uniksie i pochodnych systemach. Jest napisana w C, jednak w oparciu o implementację obiektowości dla C - GObject. GTK+ jest wieloplatformowy, jest dostępny również m.in. dla systemu Windows, oraz OS X.

Licencja

Biblioteka rozprowadzana jest na zasadach licencji LGPL.

Kurs

Dostępny jest kurs biblioteki w serwisie: » KursyKurs GTK+, C++ kurs

Linki zewnętrzne

GtkButton

gtk_button_get_label Pobiera aktualną etykietę przycisku. (metoda)
gtk_button_get_use_stock Sprawdza, czy tekst etykiety przycisku jest używany do wybrania stock itemu. (metoda)
gtk_button_new Tworzy nowy widżet typu GtkButton. (metoda)
gtk_button_new_with_label Tworzy przycisk z etykietą. (metoda)
gtk_button_new_with_mnemonic Tworzy przycisk z etykietą. Dodatkowo jest możliwość ustawienia mnemoniki. (metoda)
gtk_button_set_label Ustawia nową etykietę przycisku. (metoda)
gtk_button_set_use_stock Ustawia, czy tekst przycisku ma zostać użyty do wybrania stock itemu. (metoda)

GtkCheckButton

gtk_check_button_new Tworzy nowy widżet GtkCheckButton. (metoda)
gtk_check_button_new_with_label Tworzy nowy widżet GtkCheckButton z etykietą. (metoda)
gtk_check_button_new_with_mnemonic Tworzy nowy widżet GtkCheckButton z etykietą zawierającą mnemonikę. (metoda)

GtkLabel

gtk_label_new Tworzy nowy widżet GtkLabel (etykietę). (metoda)
gtk_label_new_with_mnemonic Tworzy nowy widżet GtkLabel (etykietę) z mnemoniką. (metoda)
gtk_label_set_markup Ustawia nowy sformatowany tekst etykiety. (metoda)
gtk_label_set_markup_with_mnemonic Ustawia nowy sformatowany tekst etykiety z mnemoniką. (metoda)
gtk_label_set_mnemonic_widget Ustawia widżet, który ma być aktywowany przez mnemonikę w etykiecie. (metoda)
gtk_label_set_text Ustawia nowy tekst etykiety. (metoda)

GtkProgressBar

gtk_progress_bar_get_ellipsize Zwraca tryb wstawiania wielokropka do tekstu na pasku postępu. (metoda)
gtk_progress_bar_get_fraction Zwraca aktualnie ustawiony wyświetlany postęp. (metoda)
gtk_progress_bar_get_inverted Sprawdza, czy pasek postępu jest odwrócony. (metoda)
gtk_progress_bar_get_pulse_step Zwraca długość skoku bloku paska używanego w trybie aktywności. (metoda)
gtk_progress_bar_get_show_text Sprawdza, czy włączone jest wyświetlanie tekstu na pasku. (metoda)
gtk_progress_bar_get_text Zwraca ustawiony na pasku tekst. (metoda)
gtk_progress_bar_new Tworzy nowy widżet GtkProgressBar. (metoda)
gtk_progress_bar_pulse Przesuwa blok paska w trybie aktywności. (metoda)
gtk_progress_bar_set_ellipsize Ustawia tryb wstawiania wielokropka do tekstu na pasku postępu. (metoda)
gtk_progress_bar_set_fraction Ustawia wyświetlany postęp. (metoda)
gtk_progress_bar_set_inverted Ustawia, czy pasek postępu jest odwrócony. (metoda)
gtk_progress_bar_set_pulse_step Ustawia długość skoku bloku paska używanego w trybie aktywności. (metoda)
gtk_progress_bar_set_show_text Ustawia, czy włączone jest wyświetlanie tekstu na pasku. (metoda)
gtk_progress_bar_set_text Ustawia tekst widoczny na pasku. (metoda)

GtkRadioButton

gtk_radio_button_get_group Zwraca grupę widżetu GtkRadioButton. (metoda)
gtk_radio_button_join_group Dołącza widżet GtkRadioButton do grupy innego widżetu GtkRadioButton. (metoda)
gtk_radio_button_new Tworzy nowy widżet GtkRadioButton. (metoda)
gtk_radio_button_new_from_widget Tworzy nowy widżet GtkRadioButton i dodaje go do istniejącej grupy przycisków radiowych. (metoda)
gtk_radio_button_new_with_label Tworzy nowy widżet GtkRadioButton z etykietą. (metoda)
gtk_radio_button_new_with_label_from_widget Tworzy nowy widżet GtkRadioButton z etykietą i dodaje go do istniejącej grupy przycisków radiowych. (metoda)
gtk_radio_button_new_with_mnemonic Tworzy nowy widżet GtkRadioButton z etykietą zawierającą mnemonikę. (metoda)
gtk_radio_button_new_with_mnemonic_from_widget Tworzy nowy widżet GtkRadioButton z etykietą zawierającą mnemonikę i dodaje go do istniejącej grupy przycisków radiowych. (metoda)
gtk_radio_button_set_group Ustawia grupę widżetu GtkRadioButton. (metoda)

GtkWindow

gtk_window_begin_move_drag Rozpoczyna przesuwanie okna. (metoda)
gtk_window_get_decorated Pobiera aktualny stan dekoracji okna. (metoda)
gtk_window_get_has_resize_grip Sprawdza, czy okno ma włączone wyświetlanie uchwytu zmiany rozmiaru okna. (metoda)
gtk_window_get_opacity Zwraca poziom przezroczystości okna. (metoda)
gtk_window_get_resizable Sprawdza, czy jest możliwa zmiana rozmiaru okna. (metoda)
gtk_window_get_skip_taskbar_hint Sprawdza, czy okno ma być wyświetlane na pasku zadań. (metoda)
gtk_window_get_title Pobiera obecny tytuł okna. (metoda)
gtk_window_get_window_type Zwraca typ okna. (metoda)
gtk_window_new Tworzy nowe okno. (metoda)
gtk_window_resize_grip_is_visible Sprawdza, czy uchwyt zmiany rozmiaru okna jest w danym momencie wyświetlany. (metoda)
gtk_window_set_decorated Ustawia, czy okno ma być dekorowane. (metoda)
gtk_window_set_has_resize_grip Włącza lub wyłącza wyświetlanie uchwytu zmiany rozmiaru okna. (metoda)
gtk_window_set_opacity Ustawia poziom przezroczystości okna. (metoda)
gtk_window_set_position Ustawia stałą położenia dla okna. (metoda)
gtk_window_set_resizable Ustawia, czy jest możliwa zmiana rozmiaru okna. (metoda)
gtk_window_set_skip_taskbar_hint Ustawia, czy okno ma być wyświetlane na pasku zadań. (metoda)
gtk_window_set_title Ustawia nowy tytuł okna. (metoda)

Główne

gtk_init Inicjalizuje bibliotekę GTK+. (funkcja)
gtk_main Uruchamia główną pętlę GTK+. (funkcja)
gtk_main_quit Przerywa działanie głównej pętli GTK+. (funkcja)

Stock Items

Lista Stock Itemów Wszystkie dostępne stock itemy. (lista makr)

Typy wyliczeniowe

GtkWindowPosition Określa położenie okna. (typ wyliczeniowy)
GtkWindowType Określa typ okna (widżetu GtkWindow). (typ wyliczeniowy)