Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: m4tx
Biblioteki C/C++

GtkLabel

[klasa] Widżet służący do wyświetlania niewielkich lub średnich ilości tekstu.
Widżet służący do wyświetlania niewielkich lub średnich ilości tekstu. Jak sama nazwa wskazuje (etykieta), większość etykiet służy do oznaczania innych widżetów, takich jak np. GtkButton.

Mnemoniki

Etykiety mogą posiadać tzw. mnemoniki. Mnemoniki to pojedyncze znaki oznaczane, po wciśnięciu lewego Alta, podkreśleniem. Etykietę z mnemoniką można utworzyć za pomocą » GTK+ » GtkLabelgtk_label_new_with_mnemonic. Można też utworzyć zwykłą etykietę za pomocą » GTK+ » GtkLabelgtk_label_new, a potem ustawić tekst z mnemoniką za pomocą » GTK+ » GtkLabelgtk_label_set_text_with_mnemonic Jeżeli widżet GtkLabel znajduje się wewnątrz innego widżetu, np. GtkButton, to wciśnięcie Alta oraz klawisza mnemoniki będzie miało taki sam efekt jak wciśnięcie wspomnianego widżetu GtkWindow. Jeśli nie, można ustawić widżet, na który etykieta będzie oddziaływać za pomocą » GTK+ » GtkLabelgtk_label_set_mnemonic_widget.

Formatowanie

Tekst wewnątrz etykiety można formatować za pomocą języka podobnego do HTML, który nazywa się Pango Text Attribute Markup Language. W tym celu należy użyć » GTK+ » GtkLabelgtk_label_set_markup.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

gtk_label_new Tworzy nowy widżet GtkLabel (etykietę). (metoda)
gtk_label_new_with_mnemonic Tworzy nowy widżet GtkLabel (etykietę) z mnemoniką. (metoda)
gtk_label_set_markup Ustawia nowy sformatowany tekst etykiety. (metoda)
gtk_label_set_markup_with_mnemonic Ustawia nowy sformatowany tekst etykiety z mnemoniką. (metoda)
gtk_label_set_mnemonic_widget Ustawia widżet, który ma być aktywowany przez mnemonikę w etykiecie. (metoda)
gtk_label_set_text Ustawia nowy tekst etykiety. (metoda)