Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: m4tx
Biblioteki C/C++

GtkLabel::gtk_label_new_with_mnemonic

[metoda] Tworzy nowy widżet GtkLabel (etykietę) z mnemoniką.

Składnia

C/C++
#include <gtk/gtk.h>

GtkWidget * gtk_label_new_with_mnemonic( const gchar * str );

Argumenty

ArgumentOpis
strŻądany tekst dla etykiety

Zwracana wartość

Wskaźnik do nowo utworzonego widżetu GtkLabel.

Opis szczegółowy

Tworzy nowy widżet GtkLabel (etykietę) z mnemoniką, z tekstem przekazanym w argumencie str.

Jeżeli znaki w argumencie str są poprzedzone znakiem _, są one podreślone. Jeżeli istnieje potrzeba wstawienia podkreślnika w etykiecie, należy podkreślnik ten anulować, tzn. napisać dwa podkreślniki. Pierwszy podkreślony znak zwany jest mnemoniką. Mnemoniki mogą być używane, aby aktywować inny widżet. Dzieje się to automatycznie dla pierwszego widżetu nadrzędnego dla etykiety mogącego być aktywowanym, można to jednak również ustawić za pomocą funkcji » GTK+ » GtkLabelgtk_label_set_mnemonic_widget.

Wymagania

Nagłówekgtklabel.h (wewnątrz gtk.h)

Przykład

C/C++
#include <gtk/gtk.h>

int main( int argc, char * argv[] )
{
    GtkWidget * okno;
    GtkWidget * etykieta;
   
    gtk_init( & argc, & argv );
   
    okno = gtk_window_new( GTK_WINDOW_TOPLEVEL );
   
    etykieta = gtk_label_new_with_mnemonic( "__Oto _etykie_ta." );
    gtk_container_add( GTK_CONTAINER( okno ), etykieta );
   
    gtk_widget_show_all( okno );
   
    gtk_main();
   
    return 0;
}

Zagadnienia powiązane

gtk_label_newTworzy nowy widżet GtkLabel (etykietę). (metoda)
gtk_label_set_mnemonic_widgetUstawia widżet, który ma być aktywowany przez mnemonikę w etykiecie. (metoda)
gtk_label_set_text_with_mnemonicUstawia tekst z mnemoniką. (metoda)
 

Linki zewnętrzne