Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: m4tx
Biblioteki C/C++

GtkLabel::gtk_label_set_markup

[metoda] Ustawia nowy sformatowany tekst etykiety.

Składnia

C/C++
#include <gtk/gtk.h>

void gtk_label_set_markup( GtkLabel * label,
const gchar * str );

Argumenty

ArgumentOpis
labelWskaźnik do widżetu GtkLabel
strŻądany tekst ze znacznikami do ustawienia

Opis szczegółowy

Parsuje argument str zapisany w Pango Text Markup Language, ustawiając tekst oraz listę atrybutów etykiety, bazując na wynikach parsowania.

Dodatkowe informacje

Jeżeli str to zewnętrzne dane, można anulować (escape'ować) je za pomocą g_markup_escape_text lub g_markup_printf_escaped.

Wymagania

Nagłówekgtklabel.h (wewnątrz gtk.h)

Przykład

C/C++
#include <gtk/gtk.h>

int main( int argc, char * argv[] )
{
    GtkWidget * okno;
    GtkWidget * etykieta;
   
    gtk_init( & argc, & argv );
   
    okno = gtk_window_new( GTK_WINDOW_TOPLEVEL );
   
    char * str = "<sub>Ten</sub> <tt>tekst</tt> <span underline='error'>został</span> <span font='20'>napisany</span> <span bgcolor='#f00'>różnymi</span> <b><i>stylami</i></b>.";
   
    etykieta = gtk_label_new( NULL );
    gtk_label_set_markup( GTK_LABEL( etykieta ), str );
    gtk_container_add( GTK_CONTAINER( okno ), etykieta );
   
    gtk_widget_show_all( okno );
   
    gtk_main();
   
    return 0;
}

Zagadnienia powiązane

gtk_label_set_textUstawia nowy tekst etykiety. (metoda)
gtk_label_set_markup_with_mnemonicUstawia nowy sformatowany tekst etykiety z mnemoniką. (metoda)

Linki zewnętrzne