Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: m4tx
Biblioteki C/C++

GtkLabel::gtk_label_set_mnemonic_widget

[metoda] Ustawia widżet, który ma być aktywowany przez mnemonikę w etykiecie.

Składnia

C/C++
#include <gtk/gtk.h>

void gtk_label_set_mnemonic_widget( GtkLabel * label,
GtkWidget * widget );

Argumenty

ArgumentOpis
labelWskaźnik do widżetu GtkLabel
widgetWskaźnik do żądanego widżetu, który ma być aktywowany przez mnemonikę

Opis szczegółowy

Jeżeli etykieta ma ustawiony tekst z mnemoniką, może być ona użyta do aktywowania widżetu, z którym jest skojarzona. Etykieta automatycznie kojarzona jest z pierwszym nadrzędnym widżetem, który może być aktywowany, ale istnieje też możliwość skojarzenia jej z dowolnym widżetem za pomocą tej funkcji.

Dodatkowe informacje

Połączony z etykietą widżet będzie aktywowany poprzez wyemitowanie na nim sygnału GtkWidget::mnemonic-activate. Domyślną akcją dla tego sygnału jest aktywacja widżetu, a jeśli występują kolizje mnemonik, przełączenie aktywnego widżetu na jeden z tych, u których kolizja ta występuje.

Wymagania

Nagłówekgtklabel.h (wewnątrz gtk.h)

Zagadnienia powiązane

gtk_label_new_with_mnemonicTworzy nowy widżet GtkLabel (etykietę) z mnemoniką. (metoda)
gtk_label_set_markup_with_mnemonicUstawia nowy sformatowany tekst etykiety z mnemoniką. (metoda)
gtk_label_set_text_with_mnemonicUstawia tekst z mnemoniką. (metoda)

Linki zewnętrzne