Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: m4tx
Biblioteki C/C++

GtkProgressBar

[klasa] Widżet pokazujący postęp.
GtkProgressBar (pasek postępu) jest używany do pokazywania postępu długo trwających operacji. Daje wskazówkę wizualną, że przetwarzanie jest obecnie w toku. GtkProgressBar może działać w dwóch trybach: w trybie procentowym oraz w trybie aktywności.

Kiedy aplikacja może określić ile pracy należy jeszcze wykonać (np. pobieranie pliku z internetu o określonym rozmiarze) i może kontrolować jej postęp, można użyć widżetu GtkProgressBar w trybie procentowym i użytkownik będzie widział pasek wskazujący stopień wykonania danej operacji. W tym trybie, aplikacja musi wywoływać cyklicznie » GTK+ » GtkProgressBargtk_progress_bar_set_fraction, aby zaaktualizować pasek.

Kiedy aplikacja nie może określić, ile pracy będzie musiała jeszcze wykonać, można użyć widżetu GtkProgressBar w trybie aktywności, który pokazuje postęp w postaci bloku, który przesuwa się do przodu i do tyłu wewnątrz obszaru widżetu. W tym trybie, aplikacja musi wywoływać » GTK+ » GtkProgressBargtk_progress_bar_pulse, aby zaaktualizować położenie bloku.

Jest możliwa zmiana, do pewnego stopnia, wyglądu paska postępu. Są dostępne funkcje do zmiany orientacji paska, opcjonalnego tekstu wyświetlanego wraz z paskiem, oraz długość skoku bloku paska używanego w trybie aktywności.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

gtk_progress_bar_get_ellipsize Zwraca tryb wstawiania wielokropka do tekstu na pasku postępu. (metoda)
gtk_progress_bar_get_fraction Zwraca aktualnie ustawiony wyświetlany postęp. (metoda)
gtk_progress_bar_get_inverted Sprawdza, czy pasek postępu jest odwrócony. (metoda)
gtk_progress_bar_get_pulse_step Zwraca długość skoku bloku paska używanego w trybie aktywności. (metoda)
gtk_progress_bar_get_show_text Sprawdza, czy włączone jest wyświetlanie tekstu na pasku. (metoda)
gtk_progress_bar_get_text Zwraca ustawiony na pasku tekst. (metoda)
gtk_progress_bar_new Tworzy nowy widżet GtkProgressBar. (metoda)
gtk_progress_bar_pulse Przesuwa blok paska w trybie aktywności. (metoda)
gtk_progress_bar_set_ellipsize Ustawia tryb wstawiania wielokropka do tekstu na pasku postępu. (metoda)
gtk_progress_bar_set_fraction Ustawia wyświetlany postęp. (metoda)
gtk_progress_bar_set_inverted Ustawia, czy pasek postępu jest odwrócony. (metoda)
gtk_progress_bar_set_pulse_step Ustawia długość skoku bloku paska używanego w trybie aktywności. (metoda)
gtk_progress_bar_set_show_text Ustawia, czy włączone jest wyświetlanie tekstu na pasku. (metoda)
gtk_progress_bar_set_text Ustawia tekst widoczny na pasku. (metoda)