Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: m4tx
Biblioteki C/C++

GtkProgressBar::gtk_progress_bar_get_fraction

[metoda] Zwraca aktualnie ustawiony wyświetlany postęp.

Składnia

C/C++
#include <gtk/gtk.h>

gdouble gtk_progress_bar_get_fraction( GtkProgressBar * pbar );

Argumenty

ArgumentOpis
pbarWskaźnik do widżetu GtkProgressBar

Zwracana wartość

Liczba spomiędzy 0.0 a 1.0 (włącznie) określająca postęp ustawiony w widżecie GtkProgressBar.

Opis szczegółowy

Zwraca aktualnie ustawiony wyświetlany postęp.

Wymagania

Nagłówekgtkprogressbar.h (wewnątrz gtk.h)

Zagadnienia powiązane

gtk_progress_bar_set_fractionUstawia wyświetlany postęp. (metoda)

Linki zewnętrzne