Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: m4tx
Biblioteki C/C++

GtkProgressBar::gtk_progress_bar_set_fraction

[metoda] Ustawia wyświetlany postęp.

Składnia

C/C++
#include <gtk/gtk.h>

void gtk_progress_bar_set_fraction( GtkProgressBar * pbar,
gdouble fraction );

Argumenty

ArgumentOpis
pbarWskaźnik do widżetu GtkProgressBar
fractionLiczba spomiędzy 0.0 a 1.0 (włącznie) określająca żądany postęp do wyświetlenia

Opis szczegółowy

Powoduje, że pasek postępu wypełnia podany ułamek widżetu.

Wymagania

Nagłówekgtkprogressbar.h (wewnątrz gtk.h)

Przykład

C/C++
#include <gtk/gtk.h>

int main( int argc, char * argv[] )
{
    GtkWidget * okno;
    GtkWidget * pasek;
   
    gtk_init( & argc, & argv );
   
    okno = gtk_window_new( GTK_WINDOW_TOPLEVEL );
   
    pasek = gtk_progress_bar_new();
    gtk_progress_bar_set_fraction( GTK_PROGRESS_BAR( pasek ), 0.5 );
    gtk_container_add( GTK_CONTAINER( okno ), pasek );
   
    gtk_widget_show_all( okno );
   
    gtk_main();
   
    return 0;
}

Zagadnienia powiązane

gtk_progress_bar_get_fractionZwraca aktualnie ustawiony wyświetlany postęp. (metoda)

Linki zewnętrzne