Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: m4tx
Biblioteki C/C++

GtkWindow

[klasa] Widżet najwyższego poziomu - okno.
Widżet najwyższego poziomu - okno, mogący przechowywać inne widżety (kontener).

Okna standardowo mają dekoracje, które działają pod kontrolą menedżera okien i pozwalają użytkownikowi manipulować oknem, tj. zmieniać jego rozmiar, przesuwać je, zamykać, itp. Dekoracje te mogą być włączone lub wyłączone za pomocą » GTK+ » GtkWindowgtk_window_set_decorated.

GTK+ również pozwala umieścić w oknie uchwyt zmiany rozmiaru (niewielki obszar w lewym lub prawym dolnym rogu). Można kontrolować wyświetlanie tego uchwytu za pomocą » GTK+ » GtkWindowgtk_window_set_has_resize_grip.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

gtk_window_begin_move_drag Rozpoczyna przesuwanie okna. (metoda)
gtk_window_get_decorated Pobiera aktualny stan dekoracji okna. (metoda)
gtk_window_get_has_resize_grip Sprawdza, czy okno ma włączone wyświetlanie uchwytu zmiany rozmiaru okna. (metoda)
gtk_window_get_opacity Zwraca poziom przezroczystości okna. (metoda)
gtk_window_get_resizable Sprawdza, czy jest możliwa zmiana rozmiaru okna. (metoda)
gtk_window_get_skip_taskbar_hint Sprawdza, czy okno ma być wyświetlane na pasku zadań. (metoda)
gtk_window_get_title Pobiera obecny tytuł okna. (metoda)
gtk_window_get_window_type Zwraca typ okna. (metoda)
gtk_window_new Tworzy nowe okno. (metoda)
gtk_window_resize_grip_is_visible Sprawdza, czy uchwyt zmiany rozmiaru okna jest w danym momencie wyświetlany. (metoda)
gtk_window_set_decorated Ustawia, czy okno ma być dekorowane. (metoda)
gtk_window_set_has_resize_grip Włącza lub wyłącza wyświetlanie uchwytu zmiany rozmiaru okna. (metoda)
gtk_window_set_opacity Ustawia poziom przezroczystości okna. (metoda)
gtk_window_set_position Ustawia stałą położenia dla okna. (metoda)
gtk_window_set_resizable Ustawia, czy jest możliwa zmiana rozmiaru okna. (metoda)
gtk_window_set_skip_taskbar_hint Ustawia, czy okno ma być wyświetlane na pasku zadań. (metoda)
gtk_window_set_title Ustawia nowy tytuł okna. (metoda)