Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: m4tx
Biblioteki C/C++

GtkWindow::gtk_window_set_decorated

[metoda] Ustawia, czy okno ma być dekorowane.

Składnia

C/C++
#include <gtk/gtk.h>

void gtk_window_set_decorated( GtkWindow * window,
gboolean setting );

Argumenty

ArgumentOpis
windowwskaźnik do widżetu okna
settingTRUE jeśli okno ma być dekorowane, FALSE w przeciwnym wypadku

Opis szczegółowy

Ustawia, czy okno ma być dekorowane.

Domyślnie okno jest dekorowane (jeśli nie jest oknem typu popup), czyli posiada górną belkę przechowującą tytuł okna i przyciski sterujące (Zamknij, Minimalizuj, Maksymalizuj), jest również możliwość zmiany jego rozmiaru za pomocą którejś z krawędzi okna. Po wywołaniu funkcji gtk_window_set_decorated z argumentem setting równym FALSE, okno będzie pozbawione omówionych wyżej dekoracji. Funkcja ta zazwyczaj spełnia swoją rolę, jednak niekonieczie musi tak być - wszystko zależy bowiem od obecnego w systemie menedżera okien. Funkcja gtk_window_set_decorated powinna być wywoływana przez wyświetleniem okna (przed wywołaniem gtk_widget_show), ponieważ po wyświetleniu może nie przynieść rezultatu. Funkcja działa zawsze na systemie Windows.

Wymagania

Nagłowekgtkwindow.h (wewnątrz gtk.h)

Zagadnienia powiązane

gtk_window_get_decoratedPobiera aktualny stan dekoracji okna. (metoda)

Linki zewnętrzne