Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: m4tx
Biblioteki C/C++

gtk_init

[funkcja] Inicjalizuje bibliotekę GTK+.

Składnia

C/C++
#include <gtk/gtk.h>

void gtk_init(
int * argc,
char *** argv
);

Argumenty

ArgumentOpis
argcWskaźnik do liczby przekazywanych opcji z linii komend.
argvWskaźnik do tablicy opcji z linii komend.

Opis szczegółowy

Inicjalizuje bibliotekę GTK+. Wywołanie tej funkcji jest wymagane przed wykorzystaniem jakichkolwiek funkcji GTK+. Funkcja parsuje niektóre opcje linii komend.

Funkcji przekazać należy linię komend z głównej funkcji (main) programu. Możliwe też jest przekazanie NULL, jeśli argc i argv nie są dostępne lub w przypadku, gdy nie jest wymagane parsowanie opcji przez GTK+.

Dodatkowe informacje

Funkcja zakończy program, jeśli nie uda się zainicjalizować biblioteki.

Wymagania

Nagłówekgtkmain.h (wewnątrz gtk.h)

Przykład

C/C++
#include <gtk/gtk.h>

int main( int argc, char * argv[] )
{
    gtk_init( & argc, & argv );
    return 0;
}

Linki zewnętrzne