Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Pojęcia

Inne

[kategoria] Pozostałe pojęcia.

Wykaz elementów dowiązanych

audyt systemowy Mechanizm śledzenia zdarzeń systemu operacyjnego. (pojęcie)
camelCase Notacja do czytelnego zapisywania wyrazów bez używania odstępów. W notacji camelCase każdy wyraz oprócz pierwszego zapisuje się z wielkiej litery (np. przykladowyNapisCamelCase). (pojęcie)
framework Zbiór klas wspomagający proces wytwarzania aplikacji. (pojęcie)
funktor Obiekt, który może być wywoływany jak funkcja. (pojęcie)
PascalCase Notacja do czytelnego zapisywania wyrazów bez używania odstępów. Każdy wyraz w notacji PascalCase zapisuje się z wielkiej litery (np. ToJestNapisPascalCase). (pojęcie)
predykat Funkcja orzekająca o spełnieniu warunku. (pojęcie)
protokół bezpołączeniowy Protokół, który służy do przesyłania danych bez nawiązywania połączenia z odbiorcą. (pojęcie)
wzorzec projektowy Sprawdzone w praktyce rozwiązanie problemów projektowych. (pojęcie)