Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński

Język C++

[kategoria] Zbiór narzędzi dostępnych w języku C++.

preprocesor

#error Pokazuje podany komunikat w logu kompilacji oraz powoduje błąd kompilacji. (dyrektywa)
#include Dołącza wskazany plik źródłowy w miejscu wystąpienia dyrektywy. (dyrektywa)
#warning Pokazuje podany komunikat w logu kompilacji w formie ostrzeżenia. (dyrektywa)

standard C

Specyfikacje Zbiór specyfikacji, które wyszły wraz z językiem C. (kategoria)
Słowa kluczowe Wykaz słów kluczowych, które pojawiły się w standardzie języka C. (kategoria)
Pliki nagłówkowe Wykaz plików nagłówkowych, należących do standardu C. (kategoria)
Algorytmy Algorytmy dostępne w standardowych bibliotekach języka C. (kategoria)
Data i czas Typy i funkcje dostarczane z plikiem nagłówkowym ctime. (kategoria)
Matematyka Zagadnienia matematyczne. (kategoria)
Operacje dyskowe Funkcje związane bezpośrednio z operacjami dyskowymi. (plik nagłówkowy)
Operacje na znaku Funkcje operujące na jednym znaku. (kategoria)
Pamięć Operacje na pamięci i dynamiczne zarządzanie pamięcią. (kategoria)
Strumienie i pliki Operacje na strumieniach i plikach. (kategoria)
Łańcuchy znaków Operacje na łańcuchach znaków. (kategoria)
Pozostałe Inne standardowe narzędzia języka C. (kategoria)

standard C++

Słowa kluczowe Wykaz słów kluczowych, które pojawiły się bądź zmieniły znaczenie wraz z wyjściem standardu C++. (kategoria)
Adaptery i kontenery Popularne struktury danych dostępne w postaci szablonów. (kategoria)
Algorytmy Zbiór standardowych algorytmów. (kategoria)
Funktory Funktory dostępne w standardzie C++. (kategoria)
Przeciążanie operatorów Dział zawierający praktyczne przykłady przeciążania operatorów w C++. (specyfikacja)
Wejście/Wyjście Operacje na strumieniach i plikach. (kategoria)
Wyjątki Standardowe wyjątki języka C++ (kategoria)
Łańcuchy znaków Operacje na łańcuchach znaków. (kategoria)
Pozostałe Inne standardowe elementy języka C++. (kategoria)

standard C++11

Słowa kluczowe Wykaz słów kluczowych, które pojawiły się bądź zmieniły znaczenie wraz z wyjściem standardu C++0x. (kategoria)
Obsługa wątków Obsługa wątków zapewniana przez bibliotekę standardową C++. (kategoria)
Pozostałe (kategoria)
Tekst i jego konwersja Narzędzia do pracy z tekstem i jego konwersji jakie pojawiły się wraz ze standardem C++11. (kategoria)

Standard C++14

cbegin Jest to funkcja zwracająca stały iterator na pierwszy element kontenera lub stały wskaźnik na początek tablicy. (szablon funkcji)
cend Szablon funkcji zwracająca stały iterator na koniec kontenera lub stały wskaźnik na koniec tablicy. (szablon funkcji)
deprecated Atrybut, przy pomocy którego można zaznaczyć pewne typy, obiekty, funkcje, argumenty funkcji, zmienne jako przestarzałe, wtenczas użycie tych rzeczy spowoduje ostrzeżenie kompilatora. (atrybut)
exchange Szablon funkcji zamieniający wartość danej zmiennej, zwracający poprzednią jej wartość. (szablon funkcji)
integer_sequence Szablon struktury reprezentujący sekwencje liczb całkowitych czasu kompilacji (szablon struktury)
is_final Szablon struktury służący do sprawdzania na etapie kompilacji, czy dana klasa jest final (szablon struktury)
make_unique Funkcja zwracająca inteligentny wskaźnik std::unique_ptr<T> zaalokowanym obiektem lub tablicą obiektów danego typu. (szablon funkcji)
quoted Manipulator standardowych strumieni wejścia/wyjścia służący do umieszczania i wyjmowania tekstu z cytatu. (szablon funkcji)
remove_const_t Szablon aliasu, który z danego typu zwraca tym bez przydomka const (alias)
remove_reference_t Szablon aliasu pozyskujący z typu T typ, który nie jest referencją do l-wartości, ani referencją do r-wartości (alias)
Standardowe literały znakowe Standardowe operatory-suffixy dla typów std::basic_string, std::chrono::duration<> i std::complex<>. (specyfikacja)