Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

MFC

[biblioteka] Microsoft Foundation Class (MFC).

CWnd

FromHandle Zwraca wskaźnik do obiektu CWnd dla podanego uchwytu okna. (metoda statyczna)
FromHandlePermanent Zwraca wskaźnik do obiektu CWnd dla podanego uchwytu okna tylko wtedy gdy uchwyt jest powiązany z obiektem. (metoda statyczna)

Mapa komunikatów

ON_NOTIFY_REFLECT_EX Przechwytuje wskazaną notyfikację kontrolki; umożliwia oddanie przechwyconej notyfikacji do rodzica. (makro)