Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Praca ze sceną

[kategoria] Narzędzia do pracy ze sceną w OpenGL.

Wykaz elementów dowiązanych

glColor3f Ustawianie koloru. (funkcja)
glMultMatrix Mnoży aktualną macierz przez macierz przekazaną w argumencie funkcji. (funkcja)