Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

glColor3f

[funkcja] Ustawianie koloru.

Składnia

C/C++
#include <gl/gl.h>

void glColor3f( GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b );

Opis szczegółowy

Składowe koloru przyjmują wartości z przedziału od 0.0f do 1.0f

Linki zewnętrzne