Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: xevuel
Biblioteki C/C++

glGetError

[funkcja] Zwraca ostatni kod błędu.

Składnia

C/C++
#include <gl/gl.h>

GLenum glGetError( void );

Zwracana wartość

Funkcja może zwrócić jedną z następujących wartości:
 • GL_NO_ERROR
  Nie odnotowano wystąpienia żadnego błędu.
 • GL_INVALID_ENUM
  Została podana niedopuszczalna wartość. Nie zostanie wykonana żadna inna czynność poza ustawieniem odpowiedniej flagi błędu.
 • GL_INVALID_VALUE
  Podana wartość numeryczna znajduje się poza zakresem. Nie zostanie wykonana żadna inna czynność poza ustawieniem odpowiedniej flagi błędu.
 • GL_INVALID_OPERATION
  Ta operacja nie jest aktualnie dozwolona. Nie zostanie wykonana żadna inna czynność poza ustawieniem odpowiedniej flagi błędu.
 • GL_STACK_OVERFLOW
  To polecenie spowoduje przepełnienie stosu. Nie zostanie wykonana żadna inna czynność poza ustawieniem odpowiedniej flagi błędu.
 • GL_STACK_UNDERFLOW
  To polecenie spowoduje niedopełnienie stosu. Nie zostanie wykonana żadna inna czynność poza ustawieniem odpowiedniej flagi błędu.
 • GL_OUT_OF_MEMORY
  Nie ma wystarczająco dużo pamięci, aby wykonać to zadanie. Wynik operacji może być nieokreślony.
 • GL_TABLE_TOO_LARGE
  Rozmiar podanej tablicy przekracza maksymalny obsługiwany przez daną implementację rozmiar. Nie zostanie wykonana żadna inna czynność poza ustawieniem odpowiedniej flagi błędu.
  Ta flaga została wprowadzona w wersji 1.2 OpenGL.

Wystąpienie wszystkich błędów z wyjątkiem GL_OUT_OF_MEMORY spowoduje zignorowanie podanej komendy.

Opis szczegółowy

Funkcja glGetError zwraca wartość flagi błędu. Każdy wykrywalny błąd ma przypisany odpowiedni kod numeryczny i symboliczną nazwę. Kiedy wystąpi jakiś błąd, flaga błędu jest ustawiana na odpowiednią wartość. Po wywołaniu tej funkcji kod błędu jest resetowany na GL_NO_ERROR.

W przypadku wystąpienia kolejnego błędu, funkcja nie nadpisuje poprzedniej wartości. Jeżeli wystąpiło więcej błędów, kod błędu nie zostanie zresetowany do GL_NO_ERROR, ale zostanie ustawiony na wcześniejszą wartość. Dlatego tą funkcję powinno się zawsze wywoływać w pętli, aż do osiągnięcia GL_NO_ERROR.

Początkowo flaga błędu jest ustawiana na GL_NO_ERROR.

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows 2000 Professional
Minimalny obsługiwany serwerWindows 2000 Server
NagłówekGl.h
BibliotekaOpengl32.lib
DLLOpengl32.dll

Linki zewnętrzne