Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: xevuel
Biblioteki C/C++

glMultMatrix

[funkcja] Mnoży aktualną macierz przez macierz przekazaną w argumencie funkcji.

Składnia

C/C++
#include <gl/gl.h>

void glMultMatrixd( const GLdouble * m );

void glMultMatrixf( const GLfloat * m );

Argumenty

ArgumentOpis
mWskaźnik na macierz o wymiarach 4x4, która zostanie pomnożona przez aktualną macierz.

Opis szczegółowy

Funkcja glMultMatrix mnoży aktualną macierz przez macierz przekazaną w argumencie funkcji i zastępuje ją wynikiem tego mnożenia. Aktualna macierz zależy od danego trybu (zobacz » OpenGLglMatrixMode).

Macierz przekazana jako argument m musi być ułożona w kolejności transponowanej w stosunku do przyjętej w języku C++:

Kolejność elementów w macierzy wymagana przez funkcję glMultMartix
Kolejność elementów w macierzy wymagana przez funkcję glMultMartix

Wywołując funkcję » OpenGLglGet() można uzyskać informacje powiązane z funkcją glMultMatrix. Należy użyć następujących argumentów:
  • GL_MATRIX_MODE
  • GL_MODELVIEW_MATRIX
  • GL_PROJECTION_MATRIX
  • GL_TEXTURE_MATRIX

Jeśli funkcja glMultMatrix zostanie wywołana pomiędzy wywołaniem » OpenGLglBegin() i odpowiadającym jej wywołaniem » OpenGLglEnd(), flaga błędu zostanie ustawiona na GL_INVALID_OPERATION. Aby uzyskać informacje o błędzie, użyj funkcji » OpenGLglGetError.

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows 2000 Professional
Minimalny obsługiwany serwerWindows 2000 Server
NagłówekGl.h
BibliotekaOpengl32.lib
DLLOpengl32.dll

Zagadnienia powiązane

glLoadIdentity()Wyczyszczenie bieżącej macierzy przekształcenia. (funkcja)
glLoadMatrixZamienia aktualną macierz na macierz przekazaną w argumencie funkcji. (funkcja)
glMatrixModeWybór macierzy, która będzie modyfikowana. (funkcja)
glPushMatrix()Tworzy kopię bieżącej macierzy i odkłada ją na szczycie stosu macierzy. (funkcja)
glPopMatrix()Zdejmuje macierz ze szczytu stosu i ustawia ją jako aktywną. (funkcja)

Linki zewnętrzne