Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński

Pojęcia

[kategoria] Wykaz pojęć.

Czas

czas lokalny Czas obowiązujący w lokalnej strefie czasowej. (pojęcie)
GMT Czas środkowoeuropejski. (pojęcie)
UTC Uniwersalny czas koordynowany. (pojęcie)

Programowanie współbieżne

sekcja krytyczna Wydzielony fragment kodu, wykonywany sekwencyjnie w programie wielowątkowym. (pojęcie)
współbieżność Wykonywanie zadań równolegle. (pojęcie)
wątek Część programu wykonywana współbieżnie w obrębie jednego procesu. (pojęcie)
zakleszczenie Sytuacja, w której wszystkie wątki czekają na zdjęcie blokady. (pojęcie)

Rodzaje licencji

Licencja giftware Nie narzuca żadnych ograniczeń ani obostrzeń. (pojęcie)

Rodzaje znaków

białe znaki Znaki takie jak spacja, tabulacja, przejście do nowej linii itp. (pojęcie)
znak alfanumeryczny Znak, który jest cyfrą lub literą alfabetu. (pojęcie)
znak terminalny Znak kończący łańcuch znaków w stylu C. (pojęcie)
znaki drukowalne Znaki, które są widoczne na ekranie jak i w druku. (pojęcie)
znaki graficzne Znaki, które są widoczne na ekranie. (pojęcie)

Struktury danych

kolejka Pierwszy wchodzący element jest pierwszym wychodzącym. (pojęcie)
kolejka priorytetowa Dane uporządkowane z dostępem do elementu o najwyższym priorytecie. (pojęcie)
stos Ostatni wchodzący element jest pierwszym wychodzącym. (pojęcie)

Teoria złożoności obliczeniowej

DTIME Złożoność czasowa algorytmu, rozpatrywana na deterministycznej maszynie Turinga. (pojęcie)
klasy złożoności Zbiory problemów obliczeniowych o podobnych złożonościach obliczeniowych. (pojęcie)
NTIME Złożoność czasowa algorytmu, rozpatrywana na niedeterministycznej maszynie Turinga. (pojęcie)
problem decyzyjny Opisanie problemu w taki sposób, że jego rozwiązaniem jest zawsze prawda lub fałsz. (pojęcie)
problem NP Sprawdzenie poprawności danego rozwiązania wymaga złożoności obliczeniowej wielomianowej. (pojęcie)
problem NP-Trudny Znalezienie rozwiązania problemu nie jest możliwe ze złożonością obliczeniową wielomianową. (pojęcie)
problem NP-Zupełny Sprawdzenie poprawności danego rozwiązania wymaga złożoności obliczeniowej wielomianowej oraz nie jest możliwe rozwiązanie problemu ze złożonością obliczeniową wielomianową. (pojęcie)
problem optymalizacyjny Opisanie problemu w taki sposób, że jego rozwiązaniem jest najlepszy możliwy do uzyskania wynik. (pojęcie)
problem P Znalezienie rozwiązania wymaga złożoności obliczeniowej wielomianowej. (pojęcie)
problem przeszukiwania Opisanie problemu w taki sposób, że jego rozwiązaniem jest zbiór wyników spełniających warunki wynikające z opisu problemu. (pojęcie)
złożoność obliczeniowa Ilość operacji jakie trzeba wykonać aby został zrealizowany dany algorytm, posiadając określoną ilość danych wejściowych. (pojęcie)

Inne

audyt systemowy Mechanizm śledzenia zdarzeń systemu operacyjnego. (pojęcie)
camelCase Notacja do czytelnego zapisywania wyrazów bez używania odstępów. W notacji camelCase każdy wyraz oprócz pierwszego zapisuje się z wielkiej litery (np. przykladowyNapisCamelCase). (pojęcie)
framework Zbiór klas wspomagający proces wytwarzania aplikacji. (pojęcie)
funktor Obiekt, który może być wywoływany jak funkcja. (pojęcie)
PascalCase Notacja do czytelnego zapisywania wyrazów bez używania odstępów. Każdy wyraz w notacji PascalCase zapisuje się z wielkiej litery (np. ToJestNapisPascalCase). (pojęcie)
predykat Funkcja orzekająca o spełnieniu warunku. (pojęcie)
protokół bezpołączeniowy Protokół, który służy do przesyłania danych bez nawiązywania połączenia z odbiorcą. (pojęcie)
wzorzec projektowy Sprawdzone w praktyce rozwiązanie problemów projektowych. (pojęcie)