Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

operator==

[metoda] Przeciążanie operatora '
==
' w języku C++.

Przykład

C/C++
#include <cstdio>

typedef int TypDanychT;

class CKlasa
{
public:
    bool operator ==( const TypDanychT & dane ) const
    {
        return false; //INFO: dowolna implementacja
    }
    bool operator ==( const CKlasa & klasa ) const
    {
        return false; //INFO: dowolna implementacja
    }
}; //class CKlasa

int main()
{
    CKlasa klasa1;
    CKlasa klasa2;
    TypDanychT wartosc;
   
    printf( "%s\n",( klasa1 == klasa2 ) ? "prawda"
        : "falsz" );
    printf( "%s\n",( klasa1 == wartosc ) ? "prawda"
        : "falsz" );
    return 0;
}