Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

RapidXML

[biblioteka] Biblioteka do tworzenia i przetwarzania dokumentów XML.

Implementacja

RAPIDXML_NO_EXCEPTIONS Zapobiega wyrzucaniu wyjątków w przypadku błędu. (makro)
RAPIDXML_NO_STDLIB Nie dołącza plików ze standardowej biblioteki C++. (makro)
RAPIDXML_NO_STREAMS Nie używa strumieni podczas przekazywania danych na wyjście. (makro)

Pamięć

RAPIDXML_ALIGNMENT Określa rozmiar, do jakiego są wyrównywane przydzielane bloki pamięci. (makro)
RAPIDXML_DYNAMIC_POOL_SIZE Określa rozmiar dynamicznego bloku pamięci. (makro)
RAPIDXML_STATIC_POOL_SIZE Określa rozmiar statycznego bloku pamięci. (makro)

Pliki nagłówkowe

rapidxml.hpp Podstawowe narzędzia XML. (plik nagłówkowy)
rapidxml_iterators.hpp Iteratory węzłów podrzędnych oraz atrybutów. (plik nagłówkowy)
rapidxml_print.hpp Przekazywanie danych XML na wyjście. (plik nagłówkowy)
rapidxml_utils.hpp Wczytywanie danych z wejścia oraz liczenie węzłów i atrybutów. (plik nagłówkowy)

rapidxml

attribute_iterator Iterator wskazujący na atrybut. (szablon klasy)
file Umożliwia pobranie danych wejściowych (zazwyczaj z pliku). (szablon klasy)
Flagi Lista flag używanych przy przetwarzaniu oraz tworzeniu danych XML. (kategoria)
internal Zawiera wewnętrzne dane biblioteki, do których można uzyskać dostęp. (przestrzeń nazw)
memory_pool Pole pamięci zawierające miejsce na przechowywanie danych. (szablon klasy)
node_iterator Iterator wskazujący na węzeł podrzędny. (szablon klasy)
parse_error Typ wyjątku rzucany podczas nieudanego przetwarzania dokumentu XML. (klasa)
Pozostałe Lista elementów niepasujących do pozostałych kategorii. (kategoria)
xml_attribute Atrybut dokumentu XML. (szablon klasy)
xml_base Zawiera wspólne dane węzłów i atrybutów. (szablon klasy)
xml_document Korzeń dokumentu XML w hierarchii DOM. (szablon klasy)
xml_node Węzeł dokumentu XML. (szablon klasy)