Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

Implementacja

[kategoria] Dostarczanie własnej implementacji.
Jeśli implementacja bibliotek standardowych jest zbyt wolna, można zastąpić niektóre pliki własnymi odpowiednikami.

Wykaz elementów dowiązanych

RAPIDXML_NO_EXCEPTIONS Zapobiega wyrzucaniu wyjątków w przypadku błędu. (makro)
RAPIDXML_NO_STDLIB Nie dołącza plików ze standardowej biblioteki C++. (makro)
RAPIDXML_NO_STREAMS Nie używa strumieni podczas przekazywania danych na wyjście. (makro)