Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

RAPIDXML_NO_STREAMS

[makro] Nie używa strumieni podczas przekazywania danych na wyjście.

Składnia

C/C++
#define RAPIDXML_NO_STREAMS
#include <rapidxml_print.hpp>

Opis szczegółowy

Użycie tego makra powoduje wyłączenie wszelkich elementów związanych z przekazywaniem danych na wyjście z wykorzystaniem strumieni. To oznacza, że funkcje korzystające ze strumieni nie będą w ogóle zdefiniowane i nie zostaną dołączone do utworzonego pliku wykonywalnego. Ponadto pliki związane ze strumieniami, czyli
#include <ostream>
 oraz
#include <iterator>
 nie zostaną dołączone.