Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

Flagi

[kategoria] Lista flag używanych przy przetwarzaniu oraz tworzeniu danych XML.

Wykaz elementów dowiązanych

parse_comment_nodes Włącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_comment
 podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_declaration_node Włącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_declaration
 podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_default Używa domyślnych ustawień podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_doctype_node Włącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_doctype
 podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_fastest Przetwarza dane tak szybko, jak to możliwe bez utraty istotnych informacji. (stała)
parse_full Dąży do uzyskania jak największej ilości danych podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_no_data_nodes Wyłącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_data
 podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_no_element_values Ignoruje wartości węzłów rodzaju
rapidxml::node_element
 podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_no_entity_translation Nie przekształca odwołań znakowych w przetwarzanym tekście. (stała)
parse_no_string_terminators Nie umieszcza znaków zerowych w przetwarzanym tekście. (stała)
parse_no_utf8 Wyłącza obsługę UTF-8 i używa ośmiobitowych znaków przy przetwarzaniu tekstu. (stała)
parse_non_destructive Nie zmienia danych źródłowych podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_normalize_whitespace Zamienia ciąg białych znaków na jedną spację podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_pi_nodes Włącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_pi
 podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_trim_whitespace Usuwa wszystkie białe znaki znajdujące się przed oraz za danymi węzłów. (stała)
parse_validate_closing_tags Włącza sprawdzanie nazw znaczników zamykających podczas przetwarzania tekstu. (stała)
print_no_indenting Wyłącza tworzenie wcięć w przekazywanych danych XML. (stała)