Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml::attribute_iterator

[szablon klasy] Iterator wskazujący na atrybut.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml_iterators.hpp>

namespace rapidxml
{
    template < class Ch >
    class attribute_iterator
    {
    public:
        typedef typename xml_attribute < Ch > value_type;
        typedef typename xml_attribute < Ch >& reference;
        typedef typename xml_attribute < Ch >* pointer;
        typedef std::ptrdiff_t difference_type;
        typedef std::bidirectional_iterator_tag iterator_category;
    }
}

Parametry szablonu

ParametrOpis
ChTyp danych przechowujący pojedynczy znak.

Typy danych

TypOpis
value_typeObiekt atrybutu.
referenceReferencja do atrybutu.
pointerWskaźnik do atrybutu.
difference_typeWynik odejmowania dwóch wskaźników do atrybutów.
iterator_categoryRodzaj iteratora (dwukierunkowy).

Wykaz elementów dowiązanych

attribute_iterator Tworzy obiekt tej klasy. (konstruktor)
operator!= Sprawdza, czy oba iteratory nie wskazują tego samego atrybutu. (operator - metoda)
operator* Zwraca referencję do atrybutu. (operator - metoda)
operator++ Przechodzi do następnego atrybutu przez inkrementację. (operator - metoda)
operator-> Zwraca wskaźnik do atrybutu. (operator - metoda)
operator-- Przechodzi do poprzedniego atrybutu przez dekrementację. (operator - metoda)
operator== Sprawdza, czy oba iteratory wskazują na ten sam atrybut. (operator - metoda)