Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml::internal

[przestrzeń nazw] Zawiera wewnętrzne dane biblioteki, do których można uzyskać dostęp.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml.hpp>

namespace rapidxml
{
    namespace internal;
}

Wykaz elementów dowiązanych

compare Porównuje dwa łańcuchy znaków. (funkcja)
copy_and_expand_chars Kopiuje znaki przekształcając znaki specjalne na odwołania znakowe. (funkcja)
copy_chars Kopiuje znaki z podanego przedziału do iteratora wyjściowego. (funkcja)
fill_chars Wypełnia iterator wyjściowy określoną ilością tych samych znaków. (funkcja)
find_char Sprawdza, czy tekst zawiera określony znak. (funkcja)
lookup_tables Ułatwia wykonywanie szybkich operacji na jednym znaku. (szablon struktury)
measure Zwraca długość łańcucha znaków (w znakach). (funkcja)
print_attributes Przekazuje dane atrybutów do iteratora wyjściowego. (funkcja)
print_cdata_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_cdata
. (funkcja)
print_children Przekazuje na wyjście dane węzłów podrzędnych. (funkcja)
print_comment_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_comment
. (funkcja)
print_data_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_data
. (funkcja)
print_declaration_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_declaration
. (funkcja)
print_doctype_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_doctype
. (funkcja)
print_element_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_element
. (funkcja)
print_node Przekazuje na wyjście podany węzeł. (funkcja)
print_pi_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_pi
. (funkcja)