Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml::internal::lookup_tables::lookup_upcase

[stała zmienna statyczna] Zwraca znak zamieniony z małej litery na dużą.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml.hpp>

namespace rapidxml
{
    namespace internal
    {
        template < int Dummy >
        struct lookup_tables
        {
            static const unsigned char lookup_upcase[ 256 ];
        }
    }
}

Parametry szablonu

ParametrOpis
DummyNieużywany parametr, dzięki któremu struktura » RapidXMLlookup_tables jest szablonem.

Opis szczegółowy

Znaki o kodach ASCII od 97 do 122 (przedział obustronnie domknięty) zostają zamienione na znaki o kodach ASCII od 65 do 90 (przedział obustronnie domknięty). Dzięki temu znaki od
'a'
 do
'z'
 są zamieniane na znaki od
'A'
 do
'Z'
. Taki sam efekt można uzyskać przez użycie funkcji » standard Ctoupper, jednak wykorzystanie tej tablicy może poprawić wydajność programu.

Dodatkowe informacje

Za pomocą tej zmiennej można przeszukiwać tekst bez uwzględniania wielkości znaków (dotyczy tylko znaków ASCII).

Zagadnienia powiązane

toupperZwraca znak zamieniony z małej litery na dużą. (funkcja)