Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml::memory_pool

[szablon klasy] Pole pamięci zawierające miejsce na przechowywanie danych.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml.hpp>

namespace rapidxml
{
    template < class Ch = char >
    class memory_pool;
}

Parametry szablonu

ParametrOpis
ChTyp danych przechowujący pojedynczy znak.

Opis szczegółowy

Parser używa obiektów tej klasy do przydzielania pamięci na przechowywanie nowych węzłów i atrybutów w celu uniknięcia narzutów związanych z dynamicznym przydzielaniem pamięci. W wielu przypadkach programista nie musi korzystać bezpośrednio z tej klasy. Tworzone obiekty mogą być używane między innymi do ręcznego tworzenia węzłów lub zmiany ich nazw bądź wartości. W tym samym celu można również użyć obiektu klasy pochodnej » RapidXMLxml_document. Dzięki temu często można osiągnąć lepszą wydajność, niż zapewniana przez operator
new
. Dodatkowo czas istnienia obiektu zostanie powiązany z czasem istnienia dokumentu, co ułatwia zarządzanie pamięcią. Mimo tego powiązywanie utworzonego pola pamięci z jakimkolwiek dokumentem nie jest obowiązkowe.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

allocate_attribute Przydziela pamięć na nowy atrybut. (metoda)
allocate_node Przydziela pamięć na nowy węzeł. (metoda)
allocate_string Przydziela pamięć na łańcuch znaków. (metoda)
clear Zwalnia zajmowaną pamięć. (metoda)
clone_node Kopiuje węzeł oraz zawarte w nim węzły podrzędne i atrybuty. (metoda)
memory_pool Tworzy puste pole pamięci używające domyślnych funkcji do jej przydzielania. (konstruktor)
set_allocator Ustawia funkcje przydzielające i zwalniające pamięć. (metoda)
~memory_pool Niszczy pole pamięci i zwalnia przydzielone miejsce. (destruktor)