Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml::node_iterator

[szablon klasy] Iterator wskazujący na węzeł podrzędny.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml_iterators.hpp>

namespace rapidxml
{
    template < class Ch >
    class node_iterator
    {
    public:
        typedef typename xml_node < Ch > value_type;
        typedef typename xml_node < Ch >& reference;
        typedef typename xml_node < Ch >* pointer;
        typedef std::ptrdiff_t difference_type;
        typedef std::bidirectional_iterator_tag iterator_category;
    }
}

Parametry szablonu

ParametrOpis
ChTyp danych przechowujący pojedynczy znak.

Typy danych

TypOpis
value_typeObiekt węzła.
referenceReferencja do węzła.
pointerWskaźnik do węzła.
difference_typeWynik odejmowania dwóch wskaźników do węzłów.
iterator_categoryRodzaj iteratora (dwukierunkowy).

Wykaz elementów dowiązanych

node_iterator Tworzy obiekt tej klasy. (konstruktor)
operator!= Sprawdza, czy oba iteratory nie wskazują tego samego węzła. (operator - metoda)
operator* Zwraca referencję do węzła podrzędnego. (operator - metoda)
operator++ Przechodzi do następnego węzła podrzędnego przez inkrementację. (operator - metoda)
operator-> Zwraca wskaźnik do węzła podrzędnego. (operator - metoda)
operator-- Przechodzi do poprzedniego węzła podrzędnego przez dekrementację. (operator - metoda)
operator== Sprawdza, czy oba iteratory wskazują na ten sam węzeł. (operator - metoda)