Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml::node_iterator::operator==

[operator - metoda] Sprawdza, czy oba iteratory wskazują na ten sam węzeł.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml_iterators.hpp>

namespace rapidxml
{
    template < class Ch >
    class node_iterator
    {
    public:
        bool operator ==( const node_iterator < Ch >& rhs );
    }
}

Parametry szablonu

ParametrOpis
ChTyp danych przechowujący pojedynczy znak.

Argumenty

ArgumentOpis
rhsReferencja do wartości porównywanej z tym obiektem.

Zwracana wartość

Jeśli oba iteratory wskazują na ten sam węzeł, operator zwraca wartość
true
, inaczej
false
.