Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml::xml_base::nullstr

[metoda] Zwraca wskaźnik do pustego łańcucha znaków.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml.hpp>

namespace rapidxml
{
    template < class Ch = char >
    class xml_base
    {
    protected:
        static Ch * nullstr();
    };
}

Parametry szablonu

ParametrOpis
ChTyp danych przechowujący pojedynczy znak.

Zwracana wartość

Wskaźnik do znaku zerowego.

Dodatkowe informacje

Zmienna, na którą wskazuje zwracany wskaźnik, znajduje się wewnątrz tej metody i jest stałą zmienną statyczną.