Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml::xml_base::parent

[metoda] Zwraca wskaźnik do nadrzędnego węzła.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml.hpp>

namespace rapidxml
{
    template < class Ch = char >
    class xml_base
    {
    public:
        xml_node < Ch >* parent() const;
    };
}

Parametry szablonu

ParametrOpis
ChTyp danych przechowujący pojedynczy znak.

Zwracana wartość

Wskaźnik do nadrzędnego węzła lub zero, jeśli element nie został umieszczony w żadnym węźle.

Linki zewnętrzne