Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml::xml_node

[szablon klasy] Węzeł dokumentu XML.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml.hpp>

namespace rapidxml
{
    template < class Ch = char >
    class xml_node
        : public xml_base < Ch >;
}

Parametry szablonu

ParametrOpis
ChTyp danych przechowujący pojedynczy znak.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

append_attribute Wstawia atrybut na końcu. (metoda)
append_node Wstawia węzeł podrzędny na końcu. (metoda)
document Zwraca wskaźnik do dokumentu zawierającego ten węzeł. (metoda)
first_attribute Zwraca wskaźnik do pierwszego atrybutu. (metoda)
first_node Zwraca wskaźnik do pierwszego węzła. (metoda)
insert_attribute Wstawia atrybut przed wybranym atrybutem. (metoda)
insert_node Wstawia węzeł podrzędny przed wybranym węzłem podrzędnym. (metoda)
last_attribute Zwraca wskaźnik do ostatniego atrybutu. (metoda)
last_node Zwraca wskaźnik do ostatniego węzła. (metoda)
next_sibling Zwraca wskaźnik do następnego węzła zawartego w tym samym węźle nadrzędnym. (metoda)
prepend_attribute Wstawia atrybut na początku. (metoda)
prepend_node Wstawia węzeł podrzędny na początku. (metoda)
previous_sibling Zwraca wskaźnik do poprzedniego węzła zawartego w tym samym węźle nadrzędnym. (metoda)
remove_all_attributes Usuwa wszystkie atrybuty. (metoda)
remove_all_nodes Usuwa wszystkie węzły podrzędne. (metoda)
remove_attribute Usuwa wskazany atrybut. (metoda)
remove_first_attribute Usuwa pierwszy atrybut. (metoda)
remove_first_node Usuwa pierwszy węzeł podrzędny. (metoda)
remove_last_attribute Usuwa ostatni atrybut. (metoda)
remove_last_node Usuwa ostatni węzeł podrzędny. (metoda)
remove_node Usuwa wskazany węzeł podrzędny. (metoda)
type Zwraca lub ustawia rodzaj węzła. (metoda)
xml_node Tworzy pusty węzeł podanego rodzaju. (konstruktor)