Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml_utils.hpp

[plik nagłówkowy] Wczytywanie danych z wejścia oraz liczenie węzłów i atrybutów.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml_utils.hpp>

Szablony

fileUmożliwia pobranie danych wejściowych (zazwyczaj z pliku). (szablon klasy)

Funkcje

count_attributesLiczy ilość atrybutów. (funkcja)
count_childrenLiczy ilość węzłów podrzędnych. (funkcja)