Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: Berux
Biblioteki C/C++

Listener::setGlobalVolume

[metoda statyczna] Zmienia globalną głośność dla wszystkich dźwięków i muzyki.

Składnia

C/C++
#include <Listener.hpp>

namespace sf
{
    class SFML_AUDIO_API Listener
    {
    public:
        static void setGlobalVolume( float volume );
    };
}

Argumenty

ArgumentOpis
volumeNowa globalna głośność, z przedziału 0 - 100.

Opis szczegółowy

Głośność jest liczbą między 0, a 100; jest ona połączona z własną głośnością poszczególnego dźwięku/muzyki. Domyślną wartością dla głośności jest 100 (maksymalna wartość).

Zagadnienia powiązane

getGlobalVolumePobiera aktualną wartość globalnej głośności. (metoda statyczna)

Linki zewnętrzne