Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

Standard C++14

[standard] Narzędzia, które pojawiły się wraz z ukazaniem się standardu C++14.

Opis szczegółowy

Narzędzia, które pojawiły się wraz z ukazaniem się standardu C++14.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

cbegin Jest to funkcja zwracająca stały iterator na pierwszy element kontenera lub stały wskaźnik na początek tablicy. (szablon funkcji)
cend Szablon funkcji zwracająca stały iterator na koniec kontenera lub stały wskaźnik na koniec tablicy. (szablon funkcji)
deprecated Atrybut, przy pomocy którego można zaznaczyć pewne typy, obiekty, funkcje, argumenty funkcji, zmienne jako przestarzałe, wtenczas użycie tych rzeczy spowoduje ostrzeżenie kompilatora. (atrybut)
exchange Szablon funkcji zamieniający wartość danej zmiennej, zwracający poprzednią jej wartość. (szablon funkcji)
integer_sequence Szablon struktury reprezentujący sekwencje liczb całkowitych czasu kompilacji (szablon struktury)
is_final Szablon struktury służący do sprawdzania na etapie kompilacji, czy dana klasa jest final (szablon struktury)
make_unique Funkcja zwracająca inteligentny wskaźnik std::unique_ptr<T> zaalokowanym obiektem lub tablicą obiektów danego typu. (szablon funkcji)
quoted Manipulator standardowych strumieni wejścia/wyjścia służący do umieszczania i wyjmowania tekstu z cytatu. (szablon funkcji)
remove_const_t Szablon aliasu, który z danego typu zwraca tym bez przydomka const (alias)
remove_reference_t Szablon aliasu pozyskujący z typu T typ, który nie jest referencją do l-wartości, ani referencją do r-wartości (alias)
Standardowe literały znakowe Standardowe operatory-suffixy dla typów std::basic_string, std::chrono::duration<> i std::complex<>. (specyfikacja)