Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

TiXmlDocument

[klasa] Główny element dokumentu XML (korzeń drzewa).

Składnia

C/C++
#include <tinyxml/tinyxml.h>

class TiXmlDocument
    : public TiXmlNode
{
};

Opis szczegółowy

Klasa, która stanowi główny element dokumentu XML. Można wyobrazić sobie tą klasę jako korzeń drzewa, który spina wszystkie elementy podrzędne, występujące w dokumencie XML. Klasa ta umożliwia między innymi wczytanie jak również zapisanie dokumentu XML.

Dodatkowe informacje

Niniejsze pojęcie jeszcze nie zostało wyczerpująco przez nas opracowane. Więcej informacji na temat niniejszego hasła znajdziesz pod adresem http://www.grinninglizard.com/tinyxmldocs/classTiXmlDocument.html.

Linki zewnętrzne

Obsługa błędów

ClearError Czyści informacje o ostatnim napotkanym błędzie. (metoda)
Error Zwraca prawdę w przypadku wystąpienia błędu. (metoda)
ErrorCol Zwraca numer kolumny w której wystąpił błąd o ile jest ona znana. (metoda)
ErrorDesc Zwraca opis ostatnio napotkanego błędu. (metoda)
ErrorId Zwraca identyfikator ostatniego błędu. (metoda)
ErrorRow Zwraca numer wiersza w którym wystąpił błąd o ile jest on znany. (metoda)

Odczyt i zapis XML

LoadFile Wczytuje dokument XML z pliku. (metoda)
Parse Wczytuje dokument XML z bufora. (metoda)
SaveFile Zapisuje dokument XML do pliku. (metoda)
SetValue Ustawia nową nazwę pliku. (metoda)
Value Zwraca ostatnią zapamiętaną nazwę pliku. (metoda)

Pozostałe

Accept Przechodzi sekwencyjnie wszystkie elementy należące do dokumentu XML. (metoda)