Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Odczyt i zapis XML

[kategoria] Metody związane bezpośrednio z odczytem i zapisem dokumentu XML.

Wykaz elementów dowiązanych

LoadFile Wczytuje dokument XML z pliku. (metoda)
Parse Wczytuje dokument XML z bufora. (metoda)
SaveFile Zapisuje dokument XML do pliku. (metoda)
SetValue Ustawia nową nazwę pliku. (metoda)
Value Zwraca ostatnią zapamiętaną nazwę pliku. (metoda)